Het fundament van systemisch fenomenologisch werk

Aanbod

Opleiding

Systemisch Adviseren & Teamcoachen

Details

Trainers

Marije Boot

Petra van de Kop

Locatie

De Zeven Linden

Middelberterweg 13a

9723 ET, Groningen

Prijs

€ 3950,-

Cursusdagen

10 dagen

Startdatum

1 maart 2021

Beschikbare plaatsen

Er is nog plaats voor 12 deelnemers.

Aanmelden
Bekijk alle cursusdagen

Opleiding

Systemisch Adviseren & Teamcoachen

Inleiding

Deze opleiding richt zich op diegene die vanuit een adviserende of begeleidende rol gevraagd wordt bij te dragen aan verandering binnen professionele samenwerkingsverbanden, zoals organisaties, teams, afdelingen of netwerken. 

In de opleiding Systemisch Adviseren & Teamcoachen leer je vanuit de systemische bril kijken naar dat wat in organisaties en teams speelt. Als samenwerking stagneert, patronen hardnekkig of verandering steeds maar stokt, dan huist de oorzaak vaak niet tussen mensen maar in het systeem. Interventies gericht op individuele teamleden en hun interacties hebben dan meestal geen blijvend effect. Deze opleiding leert je hoe je in contact met de betrokkenen van het systeem, stagnatie kunt verstaan als alarmbel van het systeem en wat er vanuit systemisch perspectief nodig is om bij te dragen aan vitaliteit.

Wat leer je

In deze opleiding vergroot je je systemisch bewustzijn. Je leert wat organisatiesystemen nodig hebben om vitaal te zijn en maakt kennis met veel voorkomende dynamieken in teams en organisaties. Je leert een opdracht of vraag systemisch te verkennen, de vraag aan jou en je eigen plek te contracteren en samen met een opdrachtgever, team of leidinggevende te verkennen welke interventies het (deel) systeem vitaler maken en wat ieders bijdrage daarin kan zijn. Je verrijkt je toolbox met systemische krachtgevende interventies die in teamverband ingezet kunnen worden. Ook ontwikkel je jezelf als instrument. Je leert je waarneming aan te scherpen zodat je gevoeliger wordt voor signalen en patronen van een systeem en leert deze te gebruiken als bron van informatie. En je krijgt inzicht in je eigen patronen en vanuit welke plek jij als systemisch adviseur of teamcoach het best bij kunt dragen aan helderheid en vitaliteit. Soms betekent dit ook beseffen dat jij vanuit jouw plek niet zoveel kunt doen als je zou willen, of inzien dat een (deel-)systeem haar einde heeft bereikt. Kortom: je leert systemisch waarnemen, denken en handelen, zónder opstellingen. Je ontdekt manieren hoe je jouw adviseurschap en teambegeleiding kunt verrijken met het systemisch perspectief, zodat uiteindelijk organisaties beter kunnen doen waar ze voor bestemd zijn.

Voor wie

Ben jij een adviseur (intern of extern), HR-adviseur, teamcoach of consultant? Merk je dat je soms vastloopt in je huidige mogelijkheden, omdat je weet dat er meer aan de hand is, maar je je vinger er niet achter krijgt? Of zou je je advies- en interventie mogelijkheden willen uitbreiden? Dan is deze opleiding misschien iets voor jou. De opleiding richt zich op eenieder die advies en begeleiding biedt aan professionele samenwerkingsverbanden, zoals organisaties, teams, afdelingen, projectteams en netwerken.

Dit kun je na het afronden van deze opleiding:

  • Naar organisaties en netwerken kijken met een systemische bril en veel voorkomende patronen en dynamieken herkennen in teams, organisaties en netwerken
  • Je zintuigen (gewaar-zijn) als instrument benutten zodat je signalen van het systeem waarneemt
  • Werken vanuit de systemische basishouding: bewust van je eigen plek en oordelen, meerzijdig partijdig luisteren en terughoudend handelen
  • Een vraag of opdracht systemisch verkennen en de vraag aan jou contracteren. Je eigen plek contracteren en vandaaruit anderen bekrachtigen op hun plek.
  • Systemische kennis en inzichten vertalen naar verkennende vragen en interventies, zodat organisaties/functionarissen beter kunnen doen waar ze voor bestemd zijn

Programma

De opleiding Systemisch Adviseren & Teamcoachen bestaat uit vijf blokken van twee aaneengesloten dagen. Naast kennisoverdracht is er veel tijd om van en met elkaar te leren, te experimenteren en uit te proberen aan de hand van praktijksituaties. Tussen ieder blok ga je ook aan de slag in kleine (regionale) oefengroepen. Ook werk je tussen ieder blok aan een kleine praktijkopdracht en ontvang je daarop feedforward van de begeleiders. Aangezien waarnemen en registreren essentiële vaardigheden zijn, staan er in elk blok ook diverse gewaarzijns-oefeningen op het programma. Je leert alledaagse interventies te doen vanuit de systemische invalshoek. Je leert dus niet om opstellingen te begeleiden. Soms gebruiken we mini-opstellingen als leermiddel, zodat je ‘plek-bewustzijn’ ontwikkelt. 

Bij inschrijving ontvang je het boek ‘Systemisch Adviseren: de organisatie als levend systeem’ (auteurs Siebke Kaat en Anton de Kroon). Dit boek wordt tevens gebruikt bij de opleiding. 

NB. We zijn inmiddels ontzettend enthousiast over de mogelijkheden van online systemisch werk doen en op online wijze systemische vaardigheden uitwisselen met onze deelnemers. Hoewel we bij het plannen van deze opleiding nog niet precies weten hoe we het in deze opleiding willen inzetten, houden we graag de vrijheid om te besluiten om één tot twee dagen via de online leerweg in te zetten. Als je je inschrijft voor deze opleiding, gaan we ervan uit dat dat geen probleem voor je is.

Het Programma 

1ste blok: Vitale systemen

Je leert wat samenwerkingsverbanden nodig hebben om stevig èn flexibel te zijn: erkenning van het verleden als fundament voor het heden, een helder bestaansrecht, en een logische en heldere samenhang, waarbij ieder deel zijn eigen plek heeft. Je ontdekt wat je vanuit jouw unieke plek kunt bijdragen aan de vitaliteit van teams, organisaties of professionele netwerken. Ook maak je een start met het aanscherpen van je gewaar-zijn (wat je opmerkt om je heen en in jezelf). Je werkt met cases die je nu als adviseur onder handen hebt, zodat je meteen al anders gaat kijken naar je eigen opdrachten.

 

2de blok: Anders kijken naar problemen en oplossingen 

In dit blok verdiep je je systemische kijk. We kijken veelvoorkomende energielekken zijn in teams/organisaties. Je leert veelvoorkomend ‘plek-gedoe’ in teams, organisaties en netwerken herkennen. We verkennen diverse thema’s, zoals bij meerdere teams tegelijk horen (matrix, projectorganisatie), omgaan met boventalligen (of tijdelijke inhuur) in een team, en opheffen of fuseren van (delen van) teams. Je gaat problemen en symptomen ‘verstaan’ als uitingen van het ‘systeem-geweten’: ergens in de problemen zit ook de oplossing verstopt. Je leert een systemische intake te houden en een heldere contractering aan te gaan met de opdrachtgever.

 

3de blok: De adviseur als systemisch instrument 

In dit blok ligt de nadruk op je eigen ontwikkeling als systemisch adviseur/teamcoach. Je ontdekt wat ervoor nodig is om je eigen plek ten volle te nemen waardoor jij bij kunt dragen aan de kracht en vitaliteit van anderen op hun plek. Je ervaart wat ‘meerzijdig partijdig’, ‘afstandelijk betrokken’ en ‘terughoudend helpen’ van je vragen en waarom deze als noodzakelijk voertuig dienen om bij te dragen aan het zelfoplossend vermogen van een organisatie. In dit blok ga je veel oefenen. Ook gaan we met een systemische blik kijken naar teamontwikkeling en ‘zelforganisatie’.

 

4de blok: Systemische gespreksvoering in een adviesrelatie

In dit praktische blok ga je zo veel mogelijk praktisch aan de slag in een realistische setting. Thema’s zijn: hoe ga je met een vraag om, met wie ga je om tafel, waar ga je zitten, hoe stel je jezelf voor, welke vragen stel je, wat doe je met je waarnemingen, geef je een advies, en zo ja welk, hoe rond je je adviestraject/-gesprek af? etc. Er zal in dit blok ook gewerkt worden met externe adviesvragers. Zo doorloop je met elkaar ‘bijna in het echie’ de stappen van een systemisch adviesproces.

 

5de blok: Systemisch interveniëren in teams & persoonlijke integratie

Bij systemisch adviseren lopen verkenning en interventies door elkaar. Doordat je het systemisch bewustzijn bij je gesprekspartner aanwakkert ontstaat er een andere blik en komen er andere oplossingen en interventies in beeld die door leden van het systeem zelf uitgevoerd kunnen worden. Vaak is je bijdrage als systemisch adviseur van korte duur. In sommige situaties kan er behoefte zijn om interventies met het team te doen. In dit blok verrijk je je toolbox met systemische interventies die je in en met een team kunt doen. Je leert je favoriete teamoefeningen systemisch te maken en maakt kennis met een aantal opstellingsvormen die je in teams toe kunt passen. Je leert hoe je zelf interventies kunt ontwerpen en wat ervoor nodig is om deze te begeleiden. Ook is er in dit blok aandacht voor afronding van de opleiding en persoonlijke integratie.

Oefengroepen

Tussen de blokken door kom je met je oefengroep tezamen om verder te oefenen. Je krijgt ook steeds een korte praktijkopdracht, die je aan de opleiders mailt, zodat zij weten waar je staat. Op elke praktijkopdracht ontvang je feedforward.

 

Bijeenkomsten tijdens Covid-19 pandemie

Het Bert Hellinger Instituut doet er alles aan om zo goed mogelijk de richtlijnen vanuit de overheid ter voorkoming van de verspreiding van Covid-19 op te volgen. We dragen zorg voor een veilige en prettige leeromgeving, voor al onze deelnemers, trainers en medewerkers.

We bieden materialen zoals desinfectie, spatmaskers, ons keukenpersoneel neemt extra hygiëne maatregelen en allerbelangrijkst: onze trainers staan met de groep stil bij de hoffelijkheid en verantwoordelijkheid die dit alles van ons vraagt.

Als we in Nederland geconfronteerd worden met een Covid-19 golf en we niet fysiek bij elkaar kunnen komen omdat de overheid ons restricties oplegt of omdat het Bert Hellinger Instituut Nederland het maatschappelijk niet verantwoord vindt om groepen bij elkaar te laten komen, dan wordt tijdens de geplande trainingsdagen een online alternatief geboden. De ervaring heeft ons geleerd dat we dit online alternatief kunnen beschouwen als volwaardig en het zelfs een meerwaarde geeft aan de opleiding. 

Er zullen dan ook geen dagen opnieuw gepland of ingehaald worden. We garanderen hiermee de voortgang van alle lopende opleidingen op alle ingeplande lesdagen.

Aanmelden

10 Cursusdagen

1 maart 2021
Blok 1, dag 1: 10:00 - 18:00Marije Boot, Petra van de KopGroningen
2 maart 2021
Blok 1, dag 2: 09:30 - 17:30Marije Boot, Petra van de KopGroningen
19 april 2021
Blok 2, dag 1: 10:00 - 18:00Marije Boot, Petra van de KopGroningen
20 april 2021
Blok 2, dag 2: 09:30 - 17:30Marije Boot, Petra van de KopGroningen
17 mei 2021
Blok 3, dag 1: 10:00 - 18:00Marije Boot, Petra van de KopGroningen
18 mei 2021
Blok 3, dag 2: 09:30 - 17:30Marije Boot, Petra van de KopGroningen
14 juni 2021
Blok 4, dag 1: 10:00 - 18:00Marije Boot, Petra van de KopGroningen
15 juni 2021
Blok 4, dag 2: 09:30 - 17:30Marije Boot, Petra van de KopGroningen
30 augustus 2021
Blok 5, dag 1: 10:00 - 18:00Marije Boot, Petra van de KopGroningen
31 augustus 2021
Blok 5, dag 2: 09:30 - 17:30Marije Boot, Petra van de KopGroningen

Wil je meer leren over systemisch werk en opstellingen?

Ons werkveld is breed en richt zich op bedrijven en organisaties, persoonlijke ontwikkeling, ziekte en gezondheid, onderwijs en maatschappelijke vraagstukken.

Ben je nieuw hier of is iets niet duidelijk? Op deze pagina kun je terecht voor veelgestelde vragen, of om door het systemische bos de bomen weer te kunnen zien.

Regelmatig delen wij in de vorm van blogs/artikelen onze ervaringen of inzichten die we opdoen tijdens onze werkzaamheden in binnen- en buitenland.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij sturen maandelijks de nieuwste blogs, vlogs en ons cursusaanbod via onze nieuwsbrief. Blijf op de hoogte en schrijf je in.