Het fundament van systemisch fenomenologisch werk

Aanbod

Opleiding

Systeem Dynamieken in Organisaties

Details

Trainers

Barbara Hoogenboom

Maaike van der Heiden

Yvonne Lonis

Locatie

De Zeven Linden

Middelberterweg 13a

9723 ET, Groningen

Prijs

€ 5700,-

Cursusdagen

19 dagen

Startdatum

31 mei 2021

Beschikbare plaatsen

Er is nog plaats voor 3 deelnemers.

Aanmelden
Bekijk alle cursusdagen

Opleiding

Systeem Dynamieken in Organisaties

INLEIDING

Systemisch werk en het begeleiden van opstellingen vraagt naast inzicht, kennis, vaardigheden en het opdoen van veel ervaring ook een bepaalde basishouding en sensitiviteit. Aan al deze aspecten zal in de opleiding ruim aandacht worden besteed. Deze intensieve opleiding vergroot jouw professionele handelen en mogelijkheden. We leren je het ambacht ‘begeleiden van opstellingen’. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan systemisch werk in organisaties in bredere zin. We leren je systemisch werk te doorvoelen, te integreren in jezelf en het mee te nemen naar de wereld van organisatievraagstukken.

VOOR WIE?

De opleiding richt zich op mensen die beroepsmatig te maken hebben met het functioneren van systemen in organisaties: managers, interne en externe adviseurs, trainers, bedrijfsmaatschappelijk werkers en anderen die de ontwikkeling in organisaties en werksituaties ter harte gaan.

KARAKTER VAN DE OPLEIDING

Deze opleiding dompelt je volledig onder in het systemisch fenomenologische werk. In negen modules staan de drie mechanismen, jouw begeleiderschap en inzicht in organisatie systemen centraal. Er wordt kennis en ervaring over de principes en de dynamieken in systemen aangeboden.

Na het eerste blok, waarin we systeemdynamieken betrekken op jouw persoonlijke perspectief, gaan we in blok 2 al het diepe in met zelf (delen van) opstellingen begeleiden: hoe leid ik in een opstelling iemand naar een bepaalde plaats in de constellatie en wat is het effect op de representanten? Hoe voer ik een inleidend gesprek en kom ik in contact met de systeemenergie? Talloze deelvaardigheden worden geoefend en pas in latere blokken komt het accent op het begeleiden van een gehele opstelling.

Hoewel de focus in deze opleiding gericht is op het leren begeleiden van opstellingen, wordt daarnaast veel aandacht besteed aan systemisch werk in organisaties in bredere zin. Wat zijn, vanuit systemisch perspectief, condities waaronder organisaties en mensen in werksituaties gedijen? Welke werkvormen, naast de methode van opstellingen, kun je toepassen in een team? Hoe doe je dat online? Kortom, ook als je niet van plan bent om organisatieopsteller te worden, kan deze opleiding uitermate geschikt voor je zijn. Het vergroot je repertoire van interventiemogelijkheden in organisaties.

Organisatieopstellingen zijn slechts een ‘methode’. De techniek is niet zo moeilijk aan te leren. Waar het werkelijk op aankomt, is de innerlijke houding van de begeleider en een oog voor wat zich, voorbij de opstelling, afspeelt. Daarom wordt er ook in de opleiding veel aandacht besteed aan die innerlijke houding.

NA HET AFRONDEN VAN DEZE OPLEIDING KUN JE:

 • Naar organisaties en netwerken kijken met de systemische bril
 • Je bewust zijn van de dynamieken uit jouw eigen achtergrond en welke invloed dit heeft op je werk of begeleiderschap
 • Je zintuigen (o.a. gewaar-zijn) als instrument benutten
 • Werken vanuit de systemische basishouding (terughoudend helpen, meerzijdig partijdig, afstandelijk betrokken, heldere eigen plek)
 • Opstellingen begeleiden in een organisatie context, zowel live als online
 • Veel voorkomende dynamieken in teams, organisaties en netwerken herkennen
 • Systemische kennis en inzichten vertalen naar verkennende vragen en interventies, zodat organisaties/medewerkers beter kunnen doen waar ze voor bestemd zijn

OPZET PROGRAMMA

De gehele opleiding duurt 19 opleidingsdagen, verdeeld in vijf blokken van twee dagen en drie blokken van drie dagen. 

Daarnaast zullen er oefengroepen worden geformeerd. Deze komen samen, tussen ieder blok, om de geleerde lesstof te oefenen. Ook worden er kleine huiswerkopdrachten gegeven, zoals het bekijken van filmmateriaal, het uitvoeren van een opdracht of het schrijven van een tussentijds reflectieverslag.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Zonder extra meerkosten is gespreide betaling mogelijk. Voor het maken van afspraken omtrent gespreide betaling kun je contact opnemen met kantoor; info@hellingerinstituut.nl. Samen wordt er dan gekeken welke betalingsregeling het meest passend is.

Het Bert Hellinger Instituut is opgenomen in het Centraal Register voor Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Daarom is deze opleiding vrij van BTW.

De prijs van de opleiding is inclusief het boek ‘Tegen de Stroom Mee’, koffie, thee en lunches tijdens de hele opleiding. Accommodatie is niet inbegrepen in de prijs. We vragen je vriendelijk om je overnachting zelf te regelen.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op onze website. Uiteraard is overleg vooraf mogelijk zowel per e-mail als telefonisch. Na aanmelding ontvang je het verzoek per mail een korte motivatie te schrijven.

Bijeenkomsten tijdens Covid-19 pandemie

Het Bert Hellinger Instituut doet er alles aan om zo goed mogelijk de richtlijnen vanuit de overheid ter voorkoming van de verspreiding van Covid-19 op te volgen. We dragen zorg voor een veilige en prettige leeromgeving, voor al onze deelnemers, trainers en medewerkers.

We bieden materialen zoals desinfectie, spatmaskers, ons keukenpersoneel neemt extra hygiëne maatregelen en allerbelangrijkst: onze trainers staan met de groep stil bij de hoffelijkheid en verantwoordelijkheid die dit alles van ons vraagt.

Als we in Nederland geconfronteerd worden met een Covid-19 golf en we niet fysiek bij elkaar kunnen komen omdat de overheid ons restricties oplegt of omdat het Bert Hellinger Instituut Nederland het maatschappelijk niet verantwoord vindt om groepen bij elkaar te laten komen, dan wordt tijdens de geplande trainingsdagen een online alternatief geboden. De ervaring heeft ons geleerd dat we dit online alternatief kunnen beschouwen als volwaardig en het zelfs een meerwaarde geeft aan de opleiding. 

Er zullen dan ook geen dagen opnieuw gepland of ingehaald worden. We garanderen hiermee de voortgang van alle lopende opleidingen op alle ingeplande lesdagen.

 

OVERZICHT VAN DE BLOKKEN

BLOK 1: DE DRIE MECHANISMEN ONTDEKKEN VANUIT JE EIGEN PERSPECTIEF (3 DAGEN)

De basis voor systemisch fenomenologisch werk zijn de drie overlevingsmechanismen; het eenheidsmechanisme, systeemmechanisme, evolutionaire kracht. Om deze drie te doorvoelen én om je eigen persoonlijke thema’s aan te kijken als begeleider, is dit de start van deze opleiding.

Elk van de drie dagen staat in het teken van een van de mechanismen:

 • De evolutionaire kracht, zoals: wat wil ik van het leven/wat wil het leven van mij, hoe om te gaan met eindigheid en bestemming.
 • Het eenheidsmechanisme, zoals: wat wil ik, welke doelen heb ik, welke verschillende systemen zijn in beeld, waar hoor ik bij, waar niet, waar ben ik ontrouw geweest/ben ik nu/ga ik zijn, waar 1e in rang en waar niet.
 • Het systeemmechanisme, zoals: waar zitten onbewuste loyaliteiten, onverwerkte gebeurtenissen, wat wil weer in beeld komen.

INHOUD

 • De basis uitgangspunten voor systemisch werk
 • Verkennen dynamieken eigen familiesysteem
 • De drie mechanismen doorvoelen en ervaren
 • Systemische kijk op flow
 • Genogram tekenen
 • Ik en mijn systemen

 

BLOK 2: SYSTEMISCH WAARNEMEN, HOE WERKEN ORGANISATIESYSTEMEN (2 DAGEN)

In dit blok wordt de basis gelegd voor het systemisch fenomenologisch waarnemen, net als het vermogen om het ‘niet weten’ toe te laten. Systemisch waarnemen is het vertrekpunt voor het werken met opstellingen. We werken immers met informatie die als een hologram, deels onbewust, is opgeslagen in de leden van een systeem. Om toegang te krijgen tot die informatie hebben we een gelaagd waarnemingsvermogen nodig.

We oefenen dat op vele manieren. In kleine oefeningen in twee- en drietallen, oefeningen in de hele groep en door meteen al een eerste deel van een opstelling te begeleiden.

Zonder onrecht te doen aan het geheel wordt het opstellingsverloop in kleine eenheden opgedeeld. Dat stelt je in staat om je bewust te worden van de innerlijke keuzeprocessen, of vragen, maar ook impliciete vooronderstellingen. Ook leren we je om onderscheid te maken tussen lichamelijke reacties ten gevolge van de systeemenergie van de cliënt en je ei´gen beelden en thema’s: ‘Wat is van mij en wat is van de cliënt?’

INHOUD:

Systemisch waarnemen en systeemenergie

Onderscheid tussen waarneming en interpretatie van de waarneming

Verloop van een organisatieopstelling

Diagnose: signalen voor systemische component in organisatievraagstukken

Verschillen tussen organisatiesystemen en familiesystemen

Deeloefeningen: innerlijk proces bij begeleiden van een opstelling

Basisvaardigheden: hoe verloopt een inleidend interview

Oorsprong en historie

 

BLOK 3: HET BEGIN VAN OPSTELLEN EN DE DYNAMIEKEN IN ORGANISATIES (2 DAGEN)

In dit blok leer je de beginselen van het opstellen en de uitleg van veel voorkomende dynamieken in organisaties. Waar ontstaan de dynamieken, hoe werken de systemische principes in organisaties, welk proceswerk komt erbij kijken, hoe eruit te komen of aan voorbij te komen. De aandacht is gericht op het leren herkennen van dynamieken in de werkelijke organisatie, in de opstellingen en mogelijke interventies. Door gebruik te maken van casuïstiek leer je systemische aanknopingspunten te vinden en deze om te zetten naar begeleidersvaardigheden.

In het vorige blok is er geoefend met het inleidend interview. In dit blok maken we de start naar het daadwerkelijke opstellen.

INHOUD

 • Verschillende dynamieken in organisaties herkennen
 • Oefenen van de systemische principes middels casuïstiek
 • Vier ordeningsprincipes in organisatiesystemen
 • Basisvaardigheden: welke elementen stellen we op bij een organisatieopstelling.
 • Eerste opstellingen begeleiden
 • Een gastcliënt wordt begeleid door de docent

 

BLOK 4: DE OPSTELLING (2 DAGEN)

In dit blok gaat het om de opstelling. Inzicht krijgen in de route in een opstelling, welke soorten interventies zijn er (1e,2e,3e orde), hoe beweeg ik representanten, begeleiden van proceswerk zoals last laten en polariteiten integratie.

In dit blok kijken we naar de opstelling in zijn geheel. Wat vertelt de gestalt, het beeld van de uitgangsopstelling. Wat is ‘de waarheid’ die hier aan het licht wil komen? Deze vaardigheid oefenen we aan gestalts van zowel organisatiesystemen en, als cases zich aandienen, aan maatschappelijke vraagstukken.

INHOUD

 • Route door een opstelling
 • Polariteiten integratieproces
 • Het ‘lezen’ van de gestalt van een opstelling.
 • Introductie consultatieopstellingen: positie van de adviseur of trainer ten opzichte van de organisatie en mogelijke systemische valkuilen
 • Vaardigheden in het begeleiden: het verplaatsen van representanten en ‘zinnen en uitspraken’ tijdens het opstelling proces.
 • Een gastcliënt wordt begeleid door de docent

BLOK 5: ONLINE (2 DAGEN)

In deze twee dagen draait het om de online wereld van systemische werk. Immers, de tijden zijn veranderd en online werken is onderdeel geworden van onze maatschappij. Zo ook met opstellingen- of teams begeleiden, coaching, of het volgen/geven van webinars.

In dit blok maak je kennis met SystemicVR en/of andere online opstellingsvormen, leer je hoe je kunt waarnemen in een online setting, maar ook welke verschillende werkvormen en mogelijkheden er zijn.

Deze 2 dagen zijn iets korter, van 09:30-12:30 en van 13:30-16:30.

 

INHOUD

 • Leren waar te nemen in een online setting
 • Tafelopstellingen in een online setting
 • Een introductie op online opstellingsvormen
 • Oefenen met online opstellingsvormen
 • Casuïstiek  
 • ‘Deel’ opstelling in een online setting

 

BLOK 6: WERKVORMEN EN SETTING (3 DAGEN)

In dit blok komt een aantal toepassingsgebieden van systemisch werk in organisaties aan de orde. Welke werkvormen zijn er, naast een ‘klassieke’ diagnose opstelling, nog meer te doen met een team? Deze drie dagen staan geheel in teken van de praktijk. Van aanvraag tot uitvoering. Wat heb ik in- of uit te sluiten in het contract met de klant? Welke setting? Werk ik met het gehele team of zonder het team? Met externe representanten? Welke werkvormen, wat voor soort opstelling?

INHOUD

 • Diverse soorten structuur opstellingen, waaronder een Product-Markt opstelling en een Scenario-opstelling
 • Werkvormen voor teams, o.a. een Landschaps-opstelling en een Teamopstelling
 • Werken met vloerankers
 • Hoe creëer je een goede setting voor een in company opstelling
 • Contractering

 

BLOK 7: PRAKTIJK EN SUPERVISIE (2 DAGEN)

In dit blok begeleiden deelnemers een gastcliënt onder supervisie van de docent. Er is veel oefengelegenheid en gelegenheid tot feedback en feedforward op je innerlijke houding en je vaardigheden. We herhalen, verdiepen de technische vaardigheden en scherpen het proceswerk aan. We richten het zodanig in dat elke opstelling leerzaam is voor iedereen. Het is een soort co-cree¨rend leren.

Daarnaast bekijken we organisatiethema’s vanuit systemisch perspectief. Hoe kunnen we, vanuit een opstelling, inzichten halen over het betreffend thema. Bijvoorbeeld: wat leert een opstelling van een familiebedrijf ons over het thema Familiebedrijven, gezien vanuit systemisch perspectief? Of hoe kun je systemisch reflecteren op organisatiethema’s als fusie, ziekteverzuim, inkrimping of groei? Hiermee openen we weer een andere dimensie van systemisch werken en de link naar de eigen beroepspraktijk.

INHOUD

 • Supervisie met eigen cases of cases van gastcliënten
 • Stand van zaken hele groep: wat gaat goed in het proces van opstellingen en de onderliggende houding en waar zijn verbeterpunten
 • Contra-indicaties en ethiek: wanneer doen we géén opstelling?
 • Onderscheid tussen de domeinen: systeemdenken, ‘systemisch werk à la Hellinger’ opstellingenwerk
 • We verkennen een of meer organisatiethema’s vanuit systemisch perspectief

 

BLOK 8: IK EN MIJN BEGELEIDERSCHAP (3 DAGEN)

In drie dagen worden de ‘puntjes op de i’ gezet. Op de techniek én op jouw begeleiderschap. Daarnaast staat het in teken van integratie en inzichten.

Hoe verhoudt het systemisch werk zich tot andere werkvelden, opleidingen en achtergronden van jou? Welke integratievragen van beroepsleven en privéleven dienen zich nog aan? Welke dynamieken in de familieachtergrond hebben meegespeeld en kunnen aanleiding geven tot een bepaalde gevoeligheid bij het begeleiden van opstellingen.

Dit is ook een blok van inzichten: welke aspecten van het begeleiderschap staan dichtbij, welke staan verder weg? Of wat zijn (mijn) leidende principes?

INHOUD

 • Het opstellen van de innerlijke houding
 • De kunst van het helpen (Bert Hellinger)
 • Welke rol spelen dynamieken in de eigen achtergrond bij het begeleiden van opstellingen
 • Supervisie, bij het begeleiden, al dan niet met een gastcliënt
 • Leidende principes
 • CV integratie
 • Afsluiting en certificaten

 

 

Aanmelden

19 Cursusdagen

31 mei 2021
Blok 1: 10:00 - 18:00Barbara Hoogenboom, Maaike van der HeidenGroningen
1 juni 2021
Blok 1: 09:30 - 17:30Barbara Hoogenboom, Maaike van der HeidenGroningen
2 juni 2021
Blok 1: 09:30 - 17:30Barbara Hoogenboom, Maaike van der HeidenGroningen
5 juli 2021
Blok 2: 10:00 - 18:00Maaike van der HeidenGroningen
6 juli 2021
Blok 2: 09:30 - 17:30Maaike van der HeidenGroningen
6 september 2021
Blok 3: 10:00 - 18:00Maaike van der HeidenGroningen
7 september 2021
Blok 3: 09:30 - 17:30Maaike van der HeidenGroningen
25 oktober 2021
Blok 4: 10:00 - 18:00Barbara HoogenboomGroningen
26 oktober 2021
Blok 4: 09:30 - 17:30Barbara HoogenboomGroningen
7 december 2021
Blok 5: 10:00 - 18:00Maaike van der Heiden, Yvonne Lonis
8 december 2021
Blok 5: 09:30 - 17:30Maaike van der Heiden, Yvonne Lonis
24 januari 2022
Blok 6: 10:00 - 18:00Maaike van der HeidenGroningen
25 januari 2022
Blok 6: 09:30 - 17:30Maaike van der HeidenGroningen
26 januari 2022
Blok 6: 09:30 - 17:30Maaike van der HeidenGroningen
8 maart 2022
Blok 7: 10:00 - 18:00Barbara HoogenboomGroningen
9 maart 2022
Blok 7: 09:30 - 17:30Barbara HoogenboomGroningen
19 april 2022
Blok 8: 10:00 - 18:00Maaike van der HeidenGroningen
20 april 2022
Blok 8: 09:30 - 17:30Maaike van der HeidenGroningen
21 april 2022
Blok 8: 09:30 - 17:30Maaike van der HeidenGroningen

Wil je meer leren over systemisch werk en opstellingen?

Ons werkveld is breed en richt zich op bedrijven en organisaties, persoonlijke ontwikkeling, ziekte en gezondheid, onderwijs en maatschappelijke vraagstukken.

Ben je nieuw hier of is iets niet duidelijk? Op deze pagina kun je terecht voor veelgestelde vragen, of om door het systemische bos de bomen weer te kunnen zien.

Regelmatig delen wij in de vorm van blogs/artikelen onze ervaringen of inzichten die we opdoen tijdens onze werkzaamheden in binnen- en buitenland.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij sturen maandelijks de nieuwste blogs, vlogs en ons cursusaanbod via onze nieuwsbrief. Blijf op de hoogte en schrijf je in.