Het fundament van systemisch fenomenologisch werk

Agenda

Opleiding

Systeem Dynamieken in Families

Trainers

Marion Latour

Jochen Beyer

Bibi Schreuder

Barbara Hoogenboom

Locatie
 • De Zeven Linden
 • Middelberterweg 13a
 • 9723 ET, Groningen
Prijs

€ 4500,-

Aantal dagen

19 dagen

Startdatum

30 september 2024

Meld je aan voor de wachtlijst

Alle beschikbare plaatsen zijn momenteel bezet maar meld je aan voor de wachtlijst. Het komt voor dat er alsnog plek voor je vrijkomt.

Wachtlijst
Bekijk alle dagen

Opleiding

Systeem Dynamieken in Families

Inleiding

Systeemdynamieken in families zijn veelal een reactie op de tegengestelde werking van de drie mechanismen. Dat kan leiden tot uiteenlopende persoonlijke problemen, die generaties lang kunnen doorwerken. Deze opleiding helpt je de familiedynamieken te herkennen en te begrijpen.

De opleiding Systeemdynamieken in families dompelt je volledig onder in het systemisch fenomenologische werk. Je doet kennis, ervaring en inzicht op over de grondprincipes en de dynamiek in systemen en leert hoe je andere mensen kunt helpen in hun ontwikkeling. Deze opleiding ondersteunt je in het zoeken naar de balans tussen fenomenologisch waarnemen en kennis.

Voor wie?

De opleiding Systeemdynamieken in families richt zich op mensen die beroepsmatig te maken hebben met het functioneren van systemen, zoals familiesystemen en andere sociale systemen: artsen, psychologen, therapeuten, fysiotherapeuten, sociaal-maatschappelijk werkers, docenten, coaches, trainers, organisatieadviseurs en mensen die breed geïnteresseerd zijn in het systemisch vakgebied.

Doel van de opleiding

In de opleiding Systeemdynamieken in families staan de drie mechanismen, jouw begeleiderschap en inzicht in familiesystemen centraal. Er wordt kennis en ervaring over de principes en de dynamieken in systemen aangeboden. Je leert hoe je familieopstellingen kunt begeleiden en groeit in je rol van begeleider.

Systemisch werk en het begeleiden van opstellingen vraagt naast inzicht, kennis, vaardigheden en het opdoen van veel ervaring ook een bepaalde basishouding en sensitiviteit. Aan al deze aspecten wordt in de opleiding ruim aandacht besteed.

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan systemisch werk in familie en persoonlijke context in bredere zin. We leren je systemisch werk te doorvoelen, te integreren in jezelf en het mee te nemen naar de wereld van persoonlijke vraagstukken. Je zult dus ook veel ontdekken over je eigen patronen, die van je familie en anderen in je omgeving. Desondanks is dit geen therapiegroep maar een leergroep. Het doel van de opleiding is systeemdynamieken in familiesystemen te begrijpen en familieopstellingen te begeleiden.

Programma

De opleiding is opgedeeld in 8 blokken, verdeeld over 18 dagen.

BLOK 1: De drie mechanismen ontdekken vanuit je eigen perspectief (3 dagen)

De basis voor systemisch fenomenologisch werk zijn de drie mechanismen: het eenheidsmechanisme, systeemmechanisme en evolutionaire kracht. Om deze drie te kunnen doorvoelen én om je eigen persoonlijke thema’s aan te kijken als begeleider, starten we de opleiding hiermee. Elk van de drie dagen staat in het teken van een van deze mechanismen.

BLOK 2: Systemisch waarnemen en begin opstellerschap (2 dagen)

Bij een opstelling maken we gebruik van informatie die vaak onbewust in een cliënt of familiesysteem is opgeslagen. Om toegang te krijgen tot die informatie gebruiken we het systemische waarnemen. We oefenen dat op vele manieren. In twee- en drietallen, met de hele groep en in een eerste deel van een opstelling. Zo word je je bewust van innerlijke keuzeprocessen, vragen en impliciete vooronderstellingen. En leer je onderscheid te maken tussen lichamelijke reacties van de cliënt en van jouzelf.

BLOK 3: Dynamieken in een familiesysteem en interventies in de opstelling (2 dagen)

Dit blok vormt het hart van de opleiding. Dynamieken in een familiesysteem zijn veelal een reactie op de tegengestelde werking van de mechanismen. Zo’n dynamiek kan generaties lang doorgaan. In dit blok zullen we de meest voorkomende basisdynamieken de revue laten passeren en ermee oefenen in kleinere groepen. Belangrijke vragen daarbij zijn:

 • Wat zijn de symptomen van een dynamiek?
 • Hoe ontstaat het in een systeem?
 • Hoe herken je het in een opstelling?
 • Wat zijn mogelijke interventies?
BLOK 4: Werkvormen in één-op-één-setting (2 dagen)

In dit blok ligt de focus op het werken in een één-op-één-setting. Kernvragen zijn:

 • Hoe werk je met vloerankers?
 • Welke toepassingsmogelijkheden zijn er bij een tafelopstelling?
 • In welk opzicht vraagt systemisch coachen andere vaardigheden, vergeleken met het begeleiden van een opstelling?
 • Wat is er nodig voor een opstelling in de verbeelding?
BLOK 5: Online (2 dagen)

Online werken is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Zo ook met familieopstellingen begeleiden, coaching, of het volgen of geven van webinars. In dit blok maak je kennis met SystemicVR en/of andere online opstellingsvormen, leer je hoe je kunt waarnemen in een online setting, maar ook welke verschillende werkvormen en mogelijkheden er zijn.

BLOK 6: Hanteren van trauma en werken met innerlijke delen (2 dagen)

Als begeleider van opstellingen heb je regelmatig te maken met trauma’s. Dat kan een familietrauma zijn of een individuele traumagebeurtenis van de cliënt. Hoe herken je het? En wat heb je te doen of juist te laten als begeleider? In dit blok gaan we dieper in op de achtergrond van trauma en op de vaardigheden die het van jou als begeleider vraagt.

Na dit blok vragen we je een reflectieverslag te schrijven. Zo proberen we helder te krijgen waar je staat in de opleiding en hoe je je verhoudt met systemisch werk. Welke richting wil je op: begeleiden van opstellingen, integratie van het systemisch gedachtengoed in je beroepspraktijk of vooral persoonlijke ontwikkeling? Zo bepalen we wat je nodig hebt in het laatste deel van de opleiding.

BLOK 7: Praktijk en supervisie (2 dagen)

In dit blok begeleiden deelnemers een gastcliënt onder supervisie van de docent. Er is veel oefengelegenheid en gelegenheid tot feedback en feedforward op je innerlijke houding en je vaardigheden. We herhalen en verdiepen de technische vaardigheden en scherpen het proceswerk aan. Middels het model opstellingen-werk bepalen we welke drie pijlers aan de basis liggen van jouw werkstijl. Zo kun je je eigen stijl verder ontwikkelen. 

BLOK 8: Ik en mijn begeleiderschap (3 dagen)

Dit laatste, driedaagse blok zetten we de puntjes op de i. Op de techniek én op jouw begeleiderschap. Daarnaast richten we ons op integratie en inzichten. Centrale vragen daarbij zijn:

 • Hoe verhoudt het systemisch werk zich tot andere werkvelden, opleidingen en achtergronden van jou?
 • Welke integratievragen van beroepsleven en privéleven dienen zich nog aan?
 • Welke dynamieken in de familieachtergrond hebben meegespeeld en kunnen aanleiding geven tot een bepaalde gevoeligheid bij het begeleiden van opstellingen?
 • Welke aspecten van het begeleiderschap staan dichtbij, welke staan verder weg?

Toelating

Voor deze opleiding vragen we je na aanmelding een korte motivatie te schrijven. Na ontvangst van je motivatie nemen we contact met je op voor een intakegesprek met een van de docenten.

Het intakegesprek heeft als doel om na te gaan of de opleiding werkelijk bij jou past en of je je op dit moment ‘stevig’ genoeg voelt om de persoonlijke processen die bij deze opleiding komen kijken kunt dragen. Meestal is aan het eind van het gesprek helder of je gaat en wilt starten. Als je zelf meer bedenktijd nodig hebt, kun je dat gerust aangeven.

Brochure

Meer weten over de opleiding Systeemdynamieken in families? Download de brochure! 

Praktische informatie

Gespreide betaling is mogelijk zonder meerkosten. Voor het maken van afspraken omtrent gespreide betaling kun je contact opnemen met de administratie via info@hellingerinstituut.nl.

Het Bert Hellinger Instituut is opgenomen in het Centraal Register voor Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Daarom is deze opleiding vrij van BTW.

Meld je aan voor de wachtlijst

Alle beschikbare plaatsen zijn momenteel bezet, maar meld je aan voor de wachtlijst. Het komt voor dat er alsnog plek voor je vrijkomt. In dat geval nemen we contact met je op.

Naam(Vereist)

19 dagen

30 september 2024
Blok 1: 09:30 - 17:00Marion Latour, Jochen BeyerGroningen
1 oktober 2024
Blok 1: 09:30 - 17:00Marion Latour, Jochen BeyerGroningen
2 oktober 2024
Blok 1: 09:30 - 17:00Marion Latour, Jochen BeyerGroningen
12 december 2024
Blok 2: 09:30 - 17:00Marion Latour, Jochen BeyerGroningen
13 december 2024
Blok 2: 09:30 - 17:00Marion Latour, Jochen BeyerGroningen
6 februari 2025
Blok 3: 09:30 - 17:00Bibi Schreuder, Jochen BeyerGroningen
7 februari 2025
Blok 3: 09:30 - 17:00Bibi Schreuder, Jochen BeyerGroningen
7 april 2025
Blok 4: 09:30 - 17:00Marion Latour, Jochen BeyerGroningen
8 april 2025
Blok 4: 09:30 - 17:00Marion Latour, Jochen BeyerGroningen
12 mei 2025
Online dag: 09:30 - 17:00Marion Latour, Jochen BeyerOnline
10 juni 2025
Blok 5: 09:30 - 17:00Marion Latour, Jochen BeyerGroningen
11 juni 2025
Blok 5: 09:30 - 17:00Marion Latour, Jochen BeyerGroningen
8 september 2025
Blok 6: 09:30 - 17:00Barbara Hoogenboom, Jochen BeyerGroningen
9 september 2025
Blok 6: 09:30 - 17:00Barbara Hoogenboom, Jochen BeyerGroningen
30 oktober 2025
Blok 7: 09:30 - 17:00Marion Latour, Jochen BeyerGroningen
31 oktober 2025
Blok 7: 09:30 - 17:00Marion Latour, Jochen BeyerGroningen
24 november 2025
Blok 8: 09:30 - 17:00Marion Latour, Jochen BeyerGroningen
25 november 2025
Blok 8: 09:30 - 17:00Marion Latour, Jochen BeyerGroningen
26 november 2025
Blok 8: 09:30 - 17:00Marion Latour, Jochen BeyerGroningen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij sturen maandelijks de nieuwste blogs, vlogs en ons cursusaanbod via onze nieuwsbrief. Blijf op de hoogte en schrijf je in.

Inschrijven

Over het Bert Hellinger Instituut

Mensen zijn altijd in ontwikkeling. Met elkaar, zonder elkaar. In families, in teams, in organisaties. Het systemisch bewustzijn geeft inzicht in het waarom van ons zijn en doen. Met familieopstellingen en organisatieopstellingen ontstaat ruimte voor beweging. Het BHI geeft opleidingen, workshops en trainingen op het gebied van systemisch werk, opstellingen, leiderschap en coachen. Ook werken we rechtstreeks met organisaties die willen leren over hun onderstroom. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van mens, organisatie en maatschappij.

SYSTEEMLAB
Voor aanstormende en gevestigde leiders. Een initiatief van het Bert Hellinger Instituut.