Het fundament van systemisch fenomenologisch werk

OpleidingSystemisch bewust handelen

Ontdek in deze opleiding hoe systemisch bewust handelen jou de tools geeft om bij te dragen aan een vitale samenwerking binnen je organisatie of team.

Voor wie?

De opleiding Systemisch bewust handelen richt zich op leidinggevenden, programma-managers, projectleiders, beleidsadviseurs, interimmers; ieder die vanuit de functie veelvuldig samenwerkt met anderen in een organisatie.

Doel van de opleiding

Doel van deze opleiding is om vanuit systemisch bewust-zijn handvatten te krijgen om vanuit de eigen positie in een organisatie/samenwerkingsverband bij te dragen aan de vitaliteit van de samenwerking. Daarvoor is het ook noodzakelijk inzicht te krijgen in de systemische grondslagen van het eigen handelen.

De kern van de opleiding richt zich daarom enerzijds op het ontwikkelen van bewustzijn van organisatiedynamieken:

 • Wat zorgt ervoor dat organisaties en de mensen die erin werken vitaal en ‘in flow’ zijn?
 • Welke laagdrempelige ‘normale’ interventies dragen bij aan ‘stromende’ samenwerking?

Anderzijds richten we ons op het bewustzijn van eigen dynamieken en patronen:

 • Wat neem ik mee vanuit mijn achtergrond? Hoe kan mij dat tot steun dienen? Waar ligt mijn valkuil; wat ben ik geneigd zonder na te denken te doen?
 • Welke plek heb ik, welke neem ik, hoe kan ik mijn plek voor de volle 100% nemen?

Programma

Vanuit een systemisch fenomenologische houding gaan we kijken naar organisaties/teams en samenwerkingsverbanden. We gaan systemische verkenningen doen om zicht te krijgen op de systemische onderlaag.

Je leert systemische, laagdrempelige interventies te doen, passend bij de eigen functie. Dit kan in teamverband zijn of in 1-op-1-situaties. Daarnaast krijg je inzicht in jezelf en eigen patronen, en hoe die behulpzaam en lastig kunnen zijn in de samenwerking.

NB. De methode van het begeleiden van opstellingen met representanten leer je in deze opleiding niet.

Werkvormen:

 • Theoretische uitleg
 • Oefeningen – ook in kleinere groepen – met o.a. dialoog
 • Systemische verkenningen door middel van systemische vragen of tekeningen
 • Inzetten van het gewaarzijn als instrument
 • Mini-opstellingen zonder representanten
 • Casus-besprekingen
 • Organisatie- en familieopstellingen
 • Plenaire oefeningen en reflectie

Ieder zit in een oefengroep die tussen de blokken een avond/middag/ochtend bijeen komt. Daarnaast werken we met tussentijdse oefen- en/of reflectieopdrachten.

Blok 1: Ik en mijn achtergrond
 • Hoe werken familiesystemen?
 • Hoe kunnen patronen invloed hebben op jou als persoon (focus van dit blok, ook vwb de oefeningen die we doen)?
 • Inzicht in eigen plekken, loyaliteiten en dynamieken: wat heb ik geleerd en meegenomen uit mijn achtergrond?
 • Systemisch waarnemen
 • Kleine familie-opstellingen
 • Hoe houden mijn patronen verband met mijn familiegeschiedenis en hoe kom ik ze tegen in mijn leven nu, inclusief in mijn werk/sociale systemen?
Blok 2: Ik en mijn werksystemen
 • Inzicht in plek en erbij – horen
 • Vergroten plekbewustzijn, ordeningen.
 • Besmette plekken, oneigenlijke plekken, onduidelijke plekken
 • Patronen: in de lege plek stappen, het systeem willen redden, parentificatie
 • Heeft de plek jou nodig, of heb jij de plek nodig? Heeft het team jouw plek nodig of heb jij het team nodig?
 • Persoonlijk geweten en systeemgeweten
 • Oordelen en de systemische functie ervan
Blok 3: De organisatie als systeem
 • Systemisch waarnemen
 • Inzicht in wat organisatieverbanden (netwerken, team, afdelingen, organisaties) vitaal maakt
 • Systeemdynamieken en -behoeftes
 • (V)erkennende interventies op oorsprong en historie, bestaansrecht en leidende principes, erbij horen, ordeningen
 • Kennismaken met diverse interventies zoals systemische vragen, tafelopstellingen, werken met vloerankers, (laten) tekenen historie/orgenogram, logica van het erbij horen. Welke interventies kun je doen vanuit jouw plek?
Blok 4: vervolg en verdieping interventies/systemische verkenningen
 • Erkennen als sleutel
 • Weerstand of bescherming
 • Afscheid en welkom
 • Behoud en groei
Blok 5: Go with the flow, gemakkelijker gezegd dan gedaan
 • Systemisch waarnemen
 • Geplande toekomst, aanstormende toekomst, bestemming, leidende principes ophalen.
 • Verschil transformatie en transitie.
Blok 6: Pas op de Plaats: Persoonlijk Plan
 • Hoe mijn systemisch bewustzijn inzetten? Welke systemische handelingen doe ik al als vanzelf?
 • Waar ligt mijn kracht en uitdaging?
  Holding space for safety, complexity (‘niet-weten’) & bravery
  Interventies en integratie
 • Werken met echte gastcliënten, (interne)collega’s uit de organisaties van de deelnemers. Ieder neemt 1 gast mee.

Toelating

Voor deze opleiding zijn geen toelatingseisen.

Bijeenkomsten tijdens Covid-19-pandemie

Het Bert Hellinger Instituut doet er alles aan om de richtlijnen vanuit de overheid ter voorkoming van de verspreiding van Covid-19 zo goed mogelijk op te volgen. We werken steeds zoveel mogelijk conform de laatst bekende richtlijnen en mogelijkheden. Lees de actuele informatie over Covid-19 en het BHI en/of neem persoonlijk contact met ons op.

Praktische informatie

Voorafgaand aan de workshop ontvang je van ons per e-mail de uitnodiging, met hierin alle praktische informatie.

Het Bert Hellinger Instituut is opgenomen in het Centraal Register voor Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Daarom is deze workshop vrij van BTW.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij sturen maandelijks de nieuwste blogs, vlogs en ons cursusaanbod via onze nieuwsbrief. Blijf op de hoogte en schrijf je in.

Inschrijven

Over het Bert Hellinger Instituut

Mensen zijn altijd in ontwikkeling. Met elkaar, zonder elkaar. In families, in teams, in organisaties. Het systemisch bewustzijn geeft inzicht in het waarom van ons zijn en doen. Met familieopstellingen en organisatieopstellingen ontstaat ruimte voor beweging. Het BHI geeft opleidingen, workshops en trainingen op het gebied van systemisch werk, opstellingen, leiderschap en coachen. Ook werken we rechtstreeks met organisaties die willen leren over hun onderstroom. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van mens, organisatie en maatschappij.

SYSTEEMLAB
Voor aanstormende en gevestigde leiders. Een initiatief van het Bert Hellinger Instituut.