Het fundament van systemisch fenomenologisch werk

*Cursuscode*

Opleiding Systeem Dynamieken in Organisaties

*Trainer*

Algemene informatie

Inleiding

Systeemdynamieken in organisaties spelen een belangrijke rol in de onderstroom. Dat kan belemmerend werken in allerlei situaties. Bijvoorbeeld wanneer er weerstand of angst leeft in de organisatie. Of mensen niet mee kunnen of willen bewegen bij veranderingen in het team of de organisatie.

De opleiding Systeemdynamieken in organisaties dompelt je volledig onder in het systemisch fenomenologische werk. Je doet kennis, ervaring en inzicht op over de grondprincipes en de dynamiek in systemen. Je leert systemisch werk te doorvoelen, te integreren in jezelf en mee te nemen naar de wereld van organisatievraagstukken.

Voor wie?
De opleiding Systeemdynamieken in organisaties richt zich op mensen die beroepsmatig te maken hebben met het functioneren van systemen in organisaties, zoals managers, interne en externe adviseurs, trainers, bedrijfsmaatschappelijk werkers en anderen die de ontwikkeling in organisaties en werksituaties ter harte gaat.

Doel van de opleiding

In de opleiding Systeemdynamieken in organisaties staan de drie mechanismen, jouw begeleiderschap en inzicht in organisatiesystemen centraal. Er wordt kennis en ervaring over de principes en de dynamieken in systemen aangeboden. Je leert hoe je organisatieopstellingen kunt begeleiden en groeit in je rol van begeleider.

Hoewel de focus in deze opleiding gericht is op het leren begeleiden van opstellingen, wordt daarnaast veel aandacht besteed aan systemisch werk in organisaties in bredere zin.

Als begeleider van organisatieopstellingen help jij organisaties en de mensen daarbinnen groeien. Na het afronden van deze opleiding kun je:

 • naar organisaties en netwerken kijken met de systemische bril
 • je bewust zijn van de dynamieken uit jouw eigen achtergrond en de invloed die deze hebben op je werk of begeleiderschap
 • je zintuigen (o.a. gewaar-zijn) als instrument benutten
 • werken vanuit de systemische basishouding (terughoudend helpen, meerzijdig partijdig, afstandelijk betrokken, heldere eigen plek)
 • opstellingen begeleiden in een organisatiecontext, zowel live als online
 • veelvoorkomende dynamieken in teams, organisaties en netwerken herkennen
 • systemische kennis en inzichten vertalen naar verkennende vragen en interventies, zodat organisaties/medewerkers beter kunnen doen waar ze voor bestemd zijn

Programma
De opleiding is opgedeeld in 8 blokken, verdeeld over 19 dagen.

Systemic VR
Tijdens het online blok zal er o.a. gewerkt worden met SystemicVR. Met de SystemicVR 3D-softwaretool kunnen systemische facilitators, coaches en trainers opstellingen maken met virtuele 3D-personages. Virtuele opstellingen kunnen zowel van bovenaf als door de ogen van de vertegenwoordigers worden bekeken. In een online sessie (bijvoorbeeld met Zoom of Teams) kunnen gebruikers de opstelling bekijken en zelfs zelf een 3D-vertegenwoordiger aansturen. 

Overige gegevens

Blok 1 |3 dagen

De drie mechanismen ontdekken vanuit je eigen perspectief

De basis voor systemisch fenomenologisch werk zijn de drie mechanismen: het eenheidsmechanisme, systeemmechanisme en evolutionaire kracht. Om deze drie te kunnen doorvoelen én om je eigen persoonlijke thema’s aan te kijken als begeleider, starten we de opleiding hiermee. Elk van de drie dagen staat in het teken van een van deze mechanismen 

Blok 2 |2 dagen

Systemisch waarnemen, hoe werken organisatiesystemen

Bij een opstelling maken we gebruik van informatie die vaak onbewust in een persoon of organisatiesysteem is opgeslagen. Om toegang te krijgen tot die informatie gebruiken we het systemische waarnemen. We oefenen dat op vele manieren. In twee- en drietallen, met de hele groep en in een eerste deel van een opstelling. Zonder onrecht te doen aan het geheel wordt het opstellingsverloop in kleine eenheden opgedeeld. Zo word je je bewust van innerlijke keuzeprocessen, vragen en impliciete vooronderstellingen. En leer je onderscheid te maken tussen lichamelijke reacties van de cliënt en van jouzelf. 

Blok 3 |2 dagen

Het begin van opstellen en de dynamieken in organisaties

Je leert dynamieken herkennen in de werkelijke organisatie, in de opstellingen en mogelijke interventies. Door gebruik te maken van casuïstiek leer je systemische aanknopingspunten te vinden en deze om te zetten naar begeleidersvaardigheden. 

Blok 4 |2 dagen

De opstelling

In dit blok gaat het om de daadwerkelijke opstelling. De route in de opstelling, de mogelijke soorten interventies, het bewegen van representanten, het begeleiden van proceswerk. We proberen antwoord te geven op de hoofdvragen: Wat vertelt de gestalt? Wat is ‘de waarheid’ die hier aan het licht wil komen? Deze vaardigheid oefenen we met gestalts van organisatiesystemen en, als cases zich aandienen, mogelijk ook met maatschappelijke vraagstukken. 

Blok 5 |2 dagen

Online

Online werken is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Zo ook met organisatieopstellingen begeleiden, coaching, of het volgen of geven van webinars. In dit blok maak je kennis met SystemicVR en/of andere online opstellingsvormen, leer je hoe je kunt waarnemen in een online setting, maar ook welke verschillende werkvormen en mogelijkheden er zijn 

Blok 6 |3 dagen

Werkvormen en setting

Voor een team kun je werken met een ‘klassieke’ diagnoseopstelling. Maar er zijn meer mogelijkheden. In dit blok gaan we in op de verschillende toepassingsgebieden van systemisch werk in organisaties. Deze drie dagen staan daarbij geheel in het teken van de praktijk, van aanvraag tot uitvoering. We richten ons op de volgende vragen en keuzes: 

 • Welke werkvormen en opstellingen kun je kiezen voor een team?  
 • Wat kun je in- of uitsluiten in het contract met de klant?  
 • Welke setting is geschikt?  
 • Werk je met het gehele team of zonder het team?  
 • Gebruik je externe representanten?  

Blok 7 |2 dagen

Praktijk en supervisie

In dit blok begeleiden deelnemers een gastcliënt onder supervisie van de docent. Er is veel oefengelegenheid en gelegenheid tot feedback en feedforward op je innerlijke houding en je vaardigheden. We herhalen en verdiepen de technische vaardigheden en scherpen het proceswerk aan.  

Daarnaast verkennen we organisatiethema’s vanuit systemisch perspectief. We proberen daaruit inzichten te halen over het betreffende thema. Bijvoorbeeld: wat leert een opstelling van een familiebedrijf ons over het thema Familiebedrijven? Of hoe kun je systemisch reflecteren op organisatiethema’s als fusie, ziekteverzuim, inkrimping of groei? We proberen daarmee de link naar de eigen beroepspraktijk te leggen. 

Blok 8 |3 dagen

Ik en mijn begeleiderschap

Dit laatste, driedaagse blok zetten we de puntjes op de i. Op de techniek én op jouw begeleiderschap. Daarnaast richten we ons op integratie en inzichten.  

 • Hoe verhoudt het systemisch werk zich tot andere werkvelden, opleidingen en achtergronden van jou?  
 • Welke integratievragen van beroepsleven en privéleven dienen zich nog aan?  
 • Welke dynamieken in de familieachtergrond hebben meegespeeld en kunnen aanleiding geven tot een bepaalde gevoeligheid bij het begeleiden van opstellingen?  
 • Welke aspecten van het begeleiderschap staan dichtbij, welke staan verder weg? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij sturen maandelijks de nieuwste blogs, vlogs en ons cursusaanbod via onze nieuwsbrief. Blijf op de hoogte en schrijf je in.

Inschrijven

Over het Bert Hellinger Instituut

Mensen zijn altijd in ontwikkeling. Met elkaar, zonder elkaar. In families, in teams, in organisaties. Het systemisch bewustzijn geeft inzicht in het waarom van ons zijn en doen. Met familieopstellingen en organisatieopstellingen ontstaat ruimte voor beweging. Het BHI geeft opleidingen, workshops en trainingen op het gebied van systemisch werk, opstellingen, leiderschap en coachen. Ook werken we rechtstreeks met organisaties die willen leren over hun onderstroom. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van mens, organisatie en maatschappij.

SYSTEEMLAB
Voor aanstormende en gevestigde leiders. Een initiatief van het Bert Hellinger Instituut.